ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
159
เดือนนี้
4,224
เดือนที่แล้ว
3,630
ปีนี้
7,854
ปีที่แล้ว
10,296
ทั้งหมด
34,418
ไอพี ของคุณ
34.207.152.62

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อลำเหมือง คสล. (ทุ่งสบห้วย) หมู่ 811 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อลำเหมืองกรีตเสริมเหล็ก(ทุ่งสบห้วย) หมู่ 804 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าคาจำนวน 3 ช่วง04 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 21 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ศรชัยถึงบ้าน นายเสรี่ยม หมู่715 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ทองแหลง ชัยชนะ หมู่ 521 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศด้านทิศใต้ หมู่521 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 905 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสุสานบ้านเหล่าแสนตอง หมู่ 916 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สาบ หมู่108 มกราคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้าบ้านนายทองแหลง ชัยชนะ หมู่ 512 ธันวาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญรัตน์ ถึงบ้านนางขนิษฐา หมู่ 412 ธันวาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้าบ้านนาย สุขแก้ว จีลัง หมู่ 112 ธันวาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 407 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้าบ้านนาง ศรีเนตร สาธุเมหมู่ 107 พฤศจิกายน 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้07 ธันวาคม 2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้07 ธันวาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้14 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้04 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า19 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้19 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้12 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 1012 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. สายบ้านทรายมูล (ห้วยน้ำบ่อ-อุทยาน) หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้11 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล.ทางเข้าบ้านเหล่าแสนตองถึงอ่านเก็บน้ำห้วยก๋องงอง หมู่ 129 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้29 ธันวาคม 2558
ราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยคอก หมู่ที่ 322 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้18 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 601 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยคอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงใต้25 พฤศจิกายน 2558
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดูประจำปี 256110 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1