ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริตE-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
3,246
เดือนที่แล้ว
3,446
ปีนี้
25,307
ปีที่แล้ว
20,657
ทั้งหมด
119,599
ไอพี ของคุณ
18.232.56.9


-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 
-:- ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 
-:- สำนักงาน ก.พ.ร.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
-:- กรมการท่องเที่ยวมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีพ.ศ2565 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น 
-:- รณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย  
-:- การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี 2565 

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้พิธีถวายบังคม วันที่ 5 ธันวาคม
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลฯ 
-:- ประกาศจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะฯประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.1) งบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) งบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ม.10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกฯ 
ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
-:- โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 10 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63(รอบ 6) 
-:- กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรมการผู้รับผิดชอบการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 

พระธาตุดอยนก
ศูนย์โอทอปสะเมิง
ถ้ำหลวงแม่สาบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร