ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,544
เดือนที่แล้ว
1,579
ปีนี้
13,711
ปีที่แล้ว
28,609
ทั้งหมด
68,884
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142
ลำดับรายการวันที่
1การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 12 มิ.ย. 2561
2การแจ้งถมดิน6 มิ.ย. 2561
3การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 4 มิ.ย. 2561
4การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 เม.ย. 2561
5การแจ้งขุดดิน12 มี.ค. 2561
6การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน12 ก.ค. 2560
7 การขอใบรบัรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 12 ก.ค. 2560
8การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 12 ก.ค. 2560
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 19 มิ.ย. 2560
10การรับชำระภาษีป้าย13 มิ.ย. 2560
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 12 มิ.ย. 2560
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 12 มิ.ย. 2560
13การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 1 มิ.ย. 2560
14คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1 มิ.ย. 2560
15การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 พ.ค. 2560
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 15 ก.พ. 2560
17การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 219 ก.พ. 2560
18การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 22 เม.ย. 2559
19การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 23 มี.ค. 2559

1