ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริตE-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,453
ปีนี้
2,453
ปีที่แล้ว
27,856
ทั้งหมด
124,601
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
1
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
12 มกราคม 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
29 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง ปี 65,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
18 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
27 มิถุนายน 2565

สำนักงาน ก.พ.ร.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม จึงขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ ผ่าน QR Code

16 มิถุนายน 2565

กรมการท่องเที่ยวมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีพ.ศ2565,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

กรมการท่องเที่ยวมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีพ.ศ2565เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้ที่สนใจต่อไป หากมีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจการประเมินฯ ให้ส่งเอกสารการรับสมัครการตรวจประเมินฯไปยังกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

01 มิถุนายน 2565

 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
25 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
25 พฤษภาคม 2565

แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชนฺ์มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และดำเนินการประมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2565

23 พฤษภาคม 2565

รณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเครือข่าย ได้จัดให้มีการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ ขึ้น เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนน หยุดรถให้คนข้ามถนนที่ทางข้าม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

17 พฤษภาคม 2565

การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
????พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
????????????
11 มกราคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (97 รายการ)