พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่